Štěpán Ryšavý
Digital designer
& developer

Prezidentské volby

Programy do voleb
Volební programy stran a hnutí

Polist
Politika a volební statistika

Twitter · LinkedIn · Instagram · Email · Mastodon

Zapsán v živnostenském rejstříku v Turnově
od 1.7.2005, IČO: 73657506

Datová schránka: kfuwa38

Jsem plátcem DPH